Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2023/24 bomo izvedli naslednja šolska tekmovanja:

 

Datum Tekmovanje Vodja tekmovanja
september Male sive celice Sanja Kirn
28. 9. 2023 Logika  (3.–9. razred) Marija Hlastan
21. 11. 2023 Angleščina (8. razred) Mateja Drašler
21. 11. 2023 Angleščina (9. razred) Ana Markelj Karlič
18. 10.  2023 Proteusovo priznanje (biologija) Jana Mežič
10. 11. 2023 Matemček (1.–9. razred) Anita Jerman, Barbara Parkelj, Gregor Turk, Marija Hlastan
6.–17. 11. 2023 Bober (2.–9. razred) Marija Hlastan
7. 12. 2023 Zgodovina Metka Starešinič, Klavdija Kelher
28. 11. 2023 Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (8.–9. razred) Ana Markelj Karlič
3. 4. 2024 Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1.–7. razred) Sanja Kirn, Petra Skube Bavdek
15. 1. 2024 Preglovo priznanje (kemija) Jana Mežič
14. 11. 2023 Geografija Metka Starešinič
9.1. – 24.2. 2024 Glasbena olimpijada Alenka Gazvoda
6. 12. 2023 Astronomija Damir Pirc
14. 2. 2024 Stefanovo priznanje (fizika) Damir Pirc
9. 4. 2024 Kresnička (1. in 2. razred) Petra Bukovec, Aleksandra Grujić
9. 4. 2024 Kresnička (3.–4. razred) Petra S. Bavdek
6. 3. 2024 Vesela šola Petra Bukovec, Mateja Drašler
21. 3. 2024 Vegovo priznanje (matematični kenguru) Gregor Turk, Polonca Keglovič
  Cici vesela šola (1.–3. razred) Polonca Keglovič
10. 5. 2024 Logična pošast (1.–9. razred) Anita Jerman, Barbara Parkelj, Marija Hlastan, Gregor Turk
celo šolsko leto Športna tekmovanja Bogdan Burgar, Mateja Drmaž
marec Preverjanje znanja ekip prve pomoči Robert Ogulin
celo šolsko leto Čisti zobki razredniki od 1. do 4. razreda
Marec 2024 Angleška bralna značka (1.–9. razred) Mateja Drašler
december – april nemška bralna značka Eva Perko
29. 11. 2023 Angleščina (6. razred) Mateja Drašler
1. 2. – 15. 2 2024 Angleščina (7. razred) Ana Markelj Karlič
12. 12. 2023 Razvedrilna matematika Marija Hlastan

Related Images:

Dostopnost