Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku potrdijo ali izvolijo svojega predstavnika in njegovega namestnika.

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi roditeljskimi sestanki, tako da lahko predstavniki staršem na roditeljskih sestankih neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali pobudah. Obravnavali bodo vse predloge in želje staršev, dobivali bodo vse potrebne informacije o realizaciji delovnega načrta šole, se pogovarjali o težavah in rešitvah v zvezi z vpisom, o nacionalnih preizkusih, o učnem uspehu in vzgojnih prizadevanjih.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev.

Poslovnik o delu sveta staršev.

Člani sveta staršev OŠ Vavta vas 2020/21:

 

Razred

Ime in priimek člana

1.a

Goran Vidic Pešič

1. b

Polona Fink

2.a

Marko Rudolf

2.b

Nina Berkopec

3.a

Estera Pogačnik

3. b

Luka Čutura

4.a

Sašo Novinec

4.b

Teja Bačar

5.a

Simona Rihtar

5.b

Nastja Salmič Tisovec

6.a

Lidija Plut

6.b

Miranda Duga -Majde

7.a

Anamarija Taljat

7.b

Ksenija Berkopec

8.a

Ditka Zupančič

8.b

Elizabeta Šali

9.a

Lovro Peterlin

9.b

Katja Kulovec

Predsednik sveta staršev OŠ Vavta vas je Marko Rudolf.

Zapisniki sveta staršev 2020/21

zapisnik 1.seje sveta staršev 

 

Zapisniki sveta staršev 2019/20:

zapisnik 1. seje sveta staršev

 

Zapisniki sveta staršev 2018/19:

zapisnik 1. seje sveta staršev
zapisnik 2. seje sveta staršev
zapisnik 3. seje sveta staršev