Skoči na glavno vsebino

Cenik šolske prehrane

 

MALICA:  1. do 9. razred                           1,10 €
POPOLDANSKA MALICA:                          0,65 €

KOSILO:

1. in 2. razred        2,50 €

3. do 9. razred       2,95 €

1. do 9. razred občasno kosilo: 3,35 €

 

Cenik za popoldansko malico in kosilo velja od 01. 01. 2023 (sprejet na seji sveta zavoda 14. 12. 2022)

Cenik od 01. 01. 2023 dalje.

 

S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D). Spremenjen zakon širi krog upravičencev do subvencije za kosila.

Zakon določa, da so do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto plače v Republiki  Sloveniji.

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo. Prijavo na šolsko prehrano (šolska malica, kosilo in popoldanska malica) oddajo starši ali skrbniki na šoli praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Obrazec za preklic prijave dobite na spletni strani šole oz. v tajništvu.

Spremenjena je odjava obrokov. Odjava velja še isti dan, če je sporočena (v tajništvo šole in ne razredniku) zjutraj do 8.30.

 

 

Dostopnost