DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE

Učenci od 1. do 3. razreda bodo dobili delovne zvezke v šoli brezplačno.

V šolskem letu 2021/22 bo vaš otrok potreboval naslednje delovne zvezke in šolske potrebščine: