V šolskem letu 2005/06 smo na šoli ustanovili šolski sklad, v katerem predvsem s prostovoljnimi prispevki staršev in različnih donatorjev zbiramo sredstva za nakup nadstandardne opreme in financiranje nadstandardnih dejavnosti. V šolskem letu 2019/20 se je k šolskemu skladu priključil še sklad vrtca ter se tako preimenoval v Šolski sklad Osnovne šole Vavta vas in Vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas.

 

Šolski sklad vodi Upravni odbor, ki je sestavljen iz treh predstavnikov zavoda in iz štirih predstavnikov staršev. Mandat članov je dve leti.

Člani Upravnega odbora so:

Dušanka Štamfelj – predsednica

Nataša Novak – namestnica predsednice

Metka Starešinič

Lovro Peterlin

Anamarija Taljat

Nina Berkopec

Rok Rebernik

 

 

Pravila šolskega sklada

Številka podračuna za prostovoljne prispevke: 01285-6030672834.