Skoči na glavno vsebino

CILJI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli. V želji, da zagotovimo otrokom optimalne pogoje za  razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, opravlja šolska svetovalna delavka številne naloge tako, da se povezuje z učitelji, starši, učenci in zunanjimi institucijami.

NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna delavka nudi nasvete in pomoč vsem sodelujočim pri vzgojno-izobraževalnem delu; predvsem učencem, njihovim staršem in učiteljem.

Svetovalno delo z učenci:

  • pomoč učencem s težavami – z odnosi, odraščanjem, socialnimi veščinami, komunikacijo, učenjem, prilagajanjem;
  • poklicna orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost;
  • delo s šolskimi novinci;
  • organizacija/izvajanje delavnic za učence.

Sodelovanje s starši:

  • individualno svetovalno in posvetovalno delo s starši v zvezi z učnimi, vedenjskimi, vzgojnimi in osebnostnimi težavami otrok;
  • pomoč pri vzpostavljanju konstruktivnih odnosov v trikotniku učitelj-učenec-starši;
  • svetovanje pri iskanju pomoči zunanjih institucij;
  • pomoč v socialno-ekonomskih stiskah.

Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole

  • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,
  • sodelovanje na pedagoških konferencah.

Na svetovalno službo se lahko obrnejo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, ki potrebujejo pomoč, iščejo informacije ali si želijo biti še bolj uspešni.

KONTAKTNI PODATKI

svetovalna delavka: Katja Kek

Telefon: 051-241-040

Elektronska pošta: katja.kek@guest.arnes.si

KONTAKTNI PODATKI

svetovalna delavka: Hana Korošec

Telefon: 07 308 45 26

Elektronska pošta: hana.korosec@guest.arnes.si

Related Images:

Dostopnost