Skoči na glavno vsebino
 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši ali skrbniki na šoli praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijava se lahko kadarkoli pisno prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo posamezni obrok preko spletne strani www.lopolis.si  ali ustno, ali po elektronski pošti,  ali po telefonu oz. osebno v tajništvu šole. Odjava velja za tisti dan, ki ga določi oseba, ki poda odjavo, oz. z naslednjim dnem. Odjava obrokov za nazaj ni mogoča.

 

NAVODILA ZA ODJAVO/PRIJAVO NA OBROK PREKO SPLETA

Slikovna navodila za odjavo/prijavo na obrok.

Odjava oziroma prijava na obrok je možna na spletni strani: https://www.lopolis.si/, kjer se prijavite z vašim uporabniškim imenom in geslom. Izberite zavihek eRestavracija ter otroka prijavite (občasna kosila) oziroma odjavite na prehrano. Otroka lahko odjavite/prijavite  do 8.30 ure za tekoči dan. V kolikor otroka ne odjavite pravočasno, vam bo obrok zaračunan. Popravki za nazaj niso možni. Odjavo oziroma prijavo lahko opravite tudi po telefonu (07) 30 84 524 ali osebno v tajništvu šole.
Ob izgubi uporabniškega imena ali gesla, pišite e pošto na: marija.hlastan@os-vavta-vas.si.
Za vsa morebitna vprašanja ali težave, se lahko obrnite na naslov: marija.hlastan@os-vavta-vas.si.

Dostopnost