V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu EKO ŠOLE sodelovali v projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, ki spodbuja učence k branju literature z ekološko tematiko.  Učenci bodo v tem projektu tekmovali za Eko bralno značko, sodelovali na likovnem in literarnem natečaju.

Cilj projekta je učencem približati literaturo z ekološkimi vsebinami, spodbujati branje in skrb za okolje.

Učenec opravi Eko bralno značko, ko prebere 2 knjižni deli in 1 članek z ekološko tematiko. Vsebino knjige predstavijo bodisi učiteljici bodisi celotni skupini preko pogovora, ilustracije, plakata, miselnega vzorca ali besedilnega zapisa o prebranem. Mlajšim otrokom, ki še ne berejo, dela prebirajo starši, s člankom pa se seznanijo pri pouku skupaj z učiteljico.

Priporočilni seznam knjig za Eko bralno značko po triletjih:

 

1. triletje

2. triletje

3. triletje