Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR za leto 2018-2019

Šolski koledar za tekoče šolsko leto dobijo učenci ob pričetku pouka. V isti informativni zgibanki dobijo takrat še seznam strokovnih delavcev (učiteljev) z navedbo predmetov, ki jih poučujejo, razredništva, razpored popoldanskih in dopoldanskih govorilnih ur, časovni razpored prevozov s šolskimi avtobusi in šolskim kombijem ter cenik prehrane.

ponedeljek 3. september začetek pouka
sobota 29. september pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018
ponedeljek-petek 29. 10. – 2. 11. jesenske počitnice
sreda 31. oktober dan reformacije
četrtek 1. november dan spomina na mrtve
sobota 24. november pouk namesto sobote, 2. 2. 2019 (v skladu 2. odstavka 4. čl. P o šol. koledarju)
petek 21. december proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
ponedeljek 24. december pouka prost dan, nadomeščanje v soboto, 29. 9. 2018
božič 25. december božič
sreda 26. december dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek – sreda 25. december. – 2. januar novoletne počitnice
torek – sreda 1., 2. januar novo leto
četrtek 31. januar zaključek prvega ocenjevalnega obdobja
četrtek 7. februar proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
petek 8. februar Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek- sobota 15., 16. februar informativna dneva za vpis v srednje šole
ponedeljek- petek 18. 2. – 22. 2. zimske počitnice
ponedeljek 22. april velikonočni ponedeljek
sobota 27. april dan upora proti okupatorju
sobota – četrtek 27. 4. – 2. 5. prvomajske počitnice
sreda – četrtek 1. in 2. maj praznik dela
petek 3. maj pouka prost dan, nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019
sobota 11. maj pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019
petek 14. junij zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval
ponedeljek 24. junij zaključek pouka za učence 1. – 8. r., proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval
torek 25. junij dan državnosti
sreda – sobota 26. junij – 31. avgust poletne počitnice

 

Ocenjevalna obdobja:

  • ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019 (za učence 1. – 9. razreda)
  • ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (za učence 9. razreda)
  • ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (za učence od 1. – 8. razreda)

 

Roki za predmetne in popravne izpite:

  • rok 17. 6. – 1. 7. 2019 za učence 9. razreda
  • 6. – 9. 7. 2019 za učence 1. – 8. razreda
  • rok 19. 8. – 30. 8. 2019 za učence 1. – 9. razreda